Finance

Plačilni promet

Komerciala

Plače

 

Finance

4.0.14 -  za potrebe lažjega vnosa podatkov za intrastat so na tujem komitentu nova polja  pariteta, lega kraja, prevozno sredstvo, ime kraja in  vrsta posla, ki se predlagajo pri vnosu ECLa

4.0.13 -  izvoz v Excel - če na računalniku ni inštaliran Excela, se avtomatično naredi izvoz v csv

4.0.12 -  dopolnjen izpis 131 - Podatki o prejetem računu (dodan TRR in sklic)

       -  lovljenje napak pri izbiri tiskalnika

       -  možnost nastavitev imen prenosov, kjer se za devizne konte vedno vpiše devizna vrednost EUR z enakimi zneski (če so seveda devizni zneski nič ).  Mora biti vključena tudi nastavitev Privzeta valuta

       -  Likvidatura : črpanje avansov upošteva tudi vsa črpanja iz likvidature, ki še niso v financah.

       -  PDF creator - podaljšan čas čakanja izpisa na največ 100 sekund ( prej 25 sekund )

       -  Priprava csv datoteke (stringe daljše od 11 numeričnih mest opremi z =, tako da excel pravilno prikaže tak csv)

4.0.11 -  Obdelava avtomatsko zapiranje podpira tudi zapiranje deviznih zneskov (prej je bilo možno zapirati samo knjižbe v domači valuti).

4.0.10 -  Nov izpis 1122  avansni računi za dane avanse ( viden samo, če je vnesena nastavitev za vrsto fakture za avansne račune).

       -  Ob črpanju plačila na prejet račun (način plačila, ki se prenaša v finance) se preveri, če obstaja kakšen odprt avansni račun. Če obstaja, se ponudi v stornacijo  (zopet je za delovanje obvezna nastavitev  vrsto fakture za avansne račune)   

       -  Naročilnice: prikaz opozoril cbo obdelal in pogodba takoj po vnosu dokumenta

       -  Vnos ročnih temeljnic: ctrl-desna miškina tipka na gumbu UVOZI omogoča direktni prenos odlivov za množična plačila

4.0.09 -  Branje datotek DDV zavezance v iz FURSa uredi nazive tako, da se lepše prepišejo v tri nazive komitenta.

4.0.08 -  Možnost prepisa DDV za samoobdavčitev iz prevzema v blagovno poslovanje.

       -  Na tujih komitentih tudi za Hrvaško možnost vnosa TRR na Hrvaškem (da se tujcem plačuje preko domačega plačilnega prometa) 

       -  Branje panteon eračuna je uspešno tudi, če je  v koloni 574 napisano nekaj, kar ni datum  ( sicer bi tam moral biti datum prevzemnice)

       -  Prejeta pošta in podpisovanje prejete pošte - v gridu prikazujemo tudi STM s prve pozicije specifikacije

       -  Likvidatura - zmanjšana širina polja znesek na gridu Postavke, tako da se vidijo tudi decimalke

       -  branje Panteon eračunov pobriše v sklicu zadnje blanke   

4.0.07 -  Povečana polja za elektronski naslov  pri pošiljanju naročila po emailu

       -  Dodatni kriteriji na izpisu 725 (Denarni tok OS)

       -  Izvoz za revizijo deloite napiše tudi uporabnika, ki je knjižil in označi, da je avtomatska knjižba.

       -  avtomatsko branje eksotične tečajnice BS - ali preko gumba napolni ali preko gumba FTP. Mora biti vključena nastavitev eksotična tečajnica na jezičku  šifranti. V eksotični tečajnici so mesečni tečaji za valute, ki jih v običajni tečajnici ni.

4.0.06 -  Prejeta pošta - Podpisovanje - če sta zaporedoma dva ista podpisnika (npr. zaradi nadomeščanja), podpišemo oba, razen če je obvezna specifikacija

4.0.05 -  Možnost vpisovanja šifre komitenta v KIR za zapise, kjer šifra ni bila vnešena ( stari prenosi iz zunanjih obdelav)

       -  Popravek avtomatičnega zapiranja za devizne odprte postavke

       -  Prepis registra poslovnih subjektov po  SKIS  iz Ajpesa (direktno iz njihove strani)

 

Plačilni promet

4.0.03 -  Nov izpis devizni plačilni promet Obveznosti s cassa scontom (134)

4.0.02 -  Možnost avtomatskega knjiženja plačil predračunov, ponudb ali internet naročil iz BBISa

4.0.00 -  Konec podpore knjižnic msxml3, msxml4 ; v uporabi ostaja samo še knjižnica msxml6.dll (microsoftove knjižnice za branje in izdelavo xml datotek)

3.9.19 -  Možnost uvoza podatkov za prilive iz dnevnih evidenčnih datotek (vsake 15 minut)

       -  Izpis bančnega izpiska (št. izpisa 83) lahko izpiše tudi evidenčne prilive.

3.9.18 -  Priprava deviznih nakazil – za stranke, ki uporabljajo pripravo UPN temeljnice, je možna ureditev (sort) pregleda plačil po datumu zapadlosti ali po partnerju in zapadlosti

       -  Pri avtomatskem knjiženju plačil odprtih računov se lahko preverja tudi TRR plačnika s TRR kupca na odprti postavki (glede na nastavitev)

       -  Nov izpis Pripravljeni virmani za dan... (št. izpisa 811) iz forme Priprava virmanov

3.9.17 -  Možnost vnosa banke posrednika na nalog za devizno nakazilo

3.9.14 -  Nova obdelava »Specifikacije kompenzacij po elektronski pošti« - pošiljanje posamezne specifikacije kompenzacije po e-pošti uporabi pdfcreator, če je inštaliran

       -  Izpis originalnega zneska na kompenzaciji deluje tudi, če vezna številka ni numerična (pokaže kot originalen znesek  kompenzacije)

3.9.11 -  Podprt SEPA način plačevanja za Hrvaško – banke, preko katerih se izvaja domači PP, morajo imeti vklopljeno opcijo SEPA

3.9.09 -  Domači TRR - uvedba upoštevanja bančne oznake – banka komitenta se išče  namesto iz njegovega računa pri Banki Slovenije preko bančne oznake banke

 

Komerciala

4.0.11 -  izvoz v Excel : če na računalniku ni Excela, se avtomatično naredi izvoz v csv

       -  Pošiljanje predračunov po mailu (nov gumb email)

       -  Priprava podatkov za intrastat iz prevzema in iz izvozne fakture prepiše privzete vrednosti partnerja iz šifranta  komitentov (5 podatkov)

       -  Branje excelove datoteke v predračun podpira tudi možnost, ko so v excelu kolone OZNAKA, PRODAJNA CENA in KOLICINA. V polju OZNAKA mora biti oznaka artikla iz jezička prodaja. Osnovna možnost pa je excelova tabela s kolonama ARTIKEL in PRODAJNA CENA. V koloni artikel mora biti šifra artikla, za količino se vzame 1 (če ni kolone količina).

4.0.10 -  Naročila dobaviteljem: nov gum email, ki naredi pdf in ga pošlje po elektronski pošti na izbran email naslov

4.0.09 -  Nov izpis 237 Pregled davčno potrjenih računov

       -  V primeru napake pri dostopu do tiskalnika program opozori uporabnika

4.0.08 -  Simplytax: Dograditev sistema FURS potrjevanja računov - kontrola ali uporabnik lahko uporablja mapo za izmenjavo podatkov s fursom (potrebna so dovoljenja read, write in delete).

4.0.07 -  Pošiljanje ascii datoteke dobavnice vsem, ki imajo email ali na komitentu fakturiranje email za dobavnico ali email na prejemniku in je vključena nastavitev« Avtomatično pošiljanje ASCII dobavnice po mailu vsem, ki imajo vnešen enaslov«.

4.0.05 -  Konfiguracija ločen izpis opisa postavke je sedaj tudi na kriteriju za izpis računa. Izpis direktno iz fakture pa upošteva nastavitev v konfiguraciji.

       -  Dopolnjen izpis 443 (cenik) z fakturno ceno in dobaviteljevim nazivom.

       -  Izdelava fakture in predračuna ne preverja več DDV zavezanec / nezavezanec, če je vključena posebna nastavitev.

       -  Kopiranje fakture kopira tudi postavke, čeprav je vrsta fakture drugačna (kontrolira samo, ali je DDV obračunan ali ne).

       -  Prepis naročilnice iz BBIsa na predkalkulacijo za naročila, ki so že na prevzemih (odvisno od šifre dobavitelja – posebna nastavitev). V količino se prepiše realizirana količina, v ceno pa polje cena namesto devizna cena.

4.0.04 -  Pretvorba xml eslog računa v pravo utf-8 datoteko

4.0.03 -  Pri prepisovanju zunanjega prevzema na prevzem se novi artikli odpirajo samo na osnovi oznake dobavitelja (prej tudi naziva dobavitelja)

4.0.02 -  izboljšana povezava prevzemov in intrastata

       -  izvozni intrastat se lahko dela tudi iz potrjenega računa (posebna nastavitev)

       -  Primatelj namesto Prijemnik na hrvaški fakturi

4.0.01 -  Izdelava naročila kupca za odjavo konsignacije omogoča iskanje artiklov iz oddane konsignacije ( F6) (posebna nastavitev)

       -  Nov izpis 1099 Nedobavljiva naročila kupcev (iz predračunov)

       -  Popravljen izpis šifranta artiklov 441 ( dodatno lahko izpiše artikle, ki nimajo vseh potrebnih podatkov za intrastat )

       -  Na izpisu 207 Pregled rabatov nov kriterij rabat na postavki

4.0.00 -  Preneha se uporaba knjižnic msxml3, msxml4 in ostaja v uporabi samo še knjižnica msxml6.dll   (microsoftove knjižnice za branje in izdelavo xml datotek)

       -  Možnost storniranja dobavnice v drugo skladišče.

       -  Na izdani fakturi na postavki možnost vnosa posla (posebna nastavitev).

 

Plače

4.0.07 -  Druga izplačila à Odpotrdi - briše virmane v »Ostalih obveznostih«  in v »Pripravi vrimanov«,  če je bil že narejen prenos v plačilni promet

4.0.06 -  Izpis Kadrovska àZaposleni à Struktura zaposlenih (izpis št. 126): dodatna stolpca v letu prišli in odšli

4.0.02 -  Pošiljanje plačilnih list po E-pošti - varnostna izboljšava

       -  Pošiljanje dokumentov po E-pošti  - možnost posebne datoteke BlatLog za plače

       -  Uvoz potnih nalogov iz Excela - če je v tabeli za uvoz polje STM, se na vrstico zapiše STM iz Excela, sicer pa iz šifranta zaposlenih

4.0.01 -  Kontrola pravilnosti VOB - če je osnova za prispevke P04, mora biti grupa M4 obvezno S in obratno

4.0.00 -  Konec podpore knjižnic msxml3, msxml4 ; v uporabi ostaja samo še knjižnica msxml6.dll (microsoftove knjižnice za branje in izdelavo xml datotek)

       -  Podpora za izplačilo dela plače za poslovno uspešnost (oprostitev plačila dohodnine do 70% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji)

3.9.24 -  iREK M4 za leto 2017